3. Uluslararası Dijital Bahar Sunumu: Mehmet Ali Doğan “Öğrenme Odaklı Sınıf İklimi Nasıl Oluşturulur?”


Mehmet Ali Doğan

 

Adı Soyadı

Mehmet Ali Doğan

 Mail adresi

malidogan81@outlook.com
Kurum

Vizyon Koleji

Sunum özeti

Öğrenme odaklı sınıf iklimi oluşturma girişimi, öğrenmeyi geliştirmede ve

kaliteli öğrenme çıktıları elde etmede en önemli aksiyondur. Teknoloji de

bu süreçte çok güçlü bir katalizör rolü oynayabilir. Bu sunumda

teknolojinin etkin rolü eşliğinde, öğrenmeyi merkeze alan sınıf ikliminin

nasıl oluşturulabileceği ve gerekli şartların neler olduğundan

bahsedilmiştir.

Faydalı belgeler veya linkler 

(Sunumunuzla veya WEB sayfalarınızla ilgili : blog, Twitter hesabı…)

http://bit.ly/2lGFrw5