Velilerimize Yönelik Dijital Okul Çantası !


CDRN

DAGK ekibi

parents-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Benoît Lisesi Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi velilerin çocuklarını pedagojik açıdan desteklemeleri ve veli, lise, öğrenciden oluşan başarı üçgenini güçlendirmeleri amacıyla onlara bir formasyon imkanı sundu.

Yaklaşık 100 veli 1 Kasım Salı günü saat 15.00’da tiyatro salonunda bir araya geldi.

parents-1parents-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FORMASYONUN İÇERİĞİ

 


Veliler  sordukları sorularla dijital düzenlememize olan ilgilerini gösterdiler.

İşte ele alınan başlıca konular ve cevaplarımız :

Soru : Eğitim platformlarını akıllı telefonlar üzerinden takip etme talebi.
Cevap : Google Classroom uygulama olarak telefonlara indirilebilir fakat bu, okulumuz sisteminde olan Moodle için mümkün değil.

 

Soru : Moodle üzeirnde veli ve öğrenci alanının birbirlerine karıştırılması.
Cevap : Veli alanı için sms yoluyla kullanıcı adı ve şifre gönderildiğinin hatırlatıldı, bu alanın pedagojik bir alan değil sadece bir uygulama alanı olduğu ve de veli alanının daha çok içerik ile geliştirilebileceği belirtildi.

 

Soru : Veli hesabıyla her şeyi takip etme talebi.
Cevap : Velilere aşırı yüklenmemek ve öğrencinin kendi sınıf alanında samimiyetini pedagojik bir  seviyede korumasını sağlamak için Saint Benoît Lisesi’nde böyle bir uygulama şu an  yapılmamaktadır. Burada söz konusu olan kurumların dijital üzerine benimsedileri genel politikadır.
 

Soru : Ödevlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilmek için detaylı bir rapor talebi. Veliler platformlardaki bilgi akışı ve dersler arasında kendilerini kaybolmuş hissediyorlar.
Cevap : Takip, kontrol ve de öğrencilerden istenenlerin yapılıp yapılmadığı doğrulamak öğretmenlerin sorumluluğundadır. Veliler de bu konuda destek veriyorlar fakat öğretmenlerin görevlerini üstlenemezler. Eğitim platformlarımız veli toplantılarında daha iyi bir diyalog kurmamızı sağlıyor. Ancak veli-öğretmen-öğrenci ilişkisinde tek iletişim aracı olarak kullanılmıyorlar.

 

Soru : Moodle üzerindeki bir dersin farklı kullanım fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmek için detay talebi.
Cevap : Öğretmenlerin ve zümrelerin yaptıkları değerlendirmeye göre, moodle üzerindeki ders, hem bilgileri derinleştirir (örneğin, Fransızca kaynak alanı) hem dersi tamamlayan bir destektir (örneğin bilgisayar dersinde) hem de yurtdışındaki diğer frankofon okullarla ortak projeler yapılmasını sağlar (örneğin, Helsinki’de frankofon Finlandiya lisesi ile masallar üzerine yapılan ortak proje). Eğitim platformlarımız öğretmenlerin öğrencilerle tek iletişim kurduğu alan değildir. Eğitim yönetim sistemleri derse ek katkılar sağlamak için kullanılır.

 

Soru : İki eğitim platformunun varlığının sorgulanması.
Cevap : Öğretmenlere eğitim yönetim sistemlerinden farklı seçenekler sunulması pedagojik bir zenginliktir. Öğretmen daha çok hangi platformu kullanacağını öğrencileriyle ders esnasında paylaşır.

 

Soru : Öğrencilerin her gün tablet getirme zorunluluğu.
Cevap : Dijital bir etkinlik yapmak için öğretmen isteyebilir, bu durum öğretmenin talebine göre değişir. Bu yüzden her öğrenci bilgisayarını yanında bulundurmalıdır.

 

Soru: Öğrencilerin istedikleri başka bir cihazı getirmesi (android ya da ios tabletler vs.)
Cevap: Okulumuzda okutulan tüm dersler için belli standartlarda ihtiyaca yönelik bir dijital araç kriteri sizlerle paylaşılmıştır. Öğrencilerin yapılacak tüm çalışmalara sorunsuz katılabilmesi için kriterleri sağlayan cihazları getirmeleri beklenmektedir. Bu okulun dijital politikasında tüm dersler için sağlanması hedeflenen ortaklık içindir.

 

Soru : Dijital Çalışma Ortamının tüm birimlere yayılması : Devamsızlıkların dijital ortama işlenmesi, kantin, ulaşım…
Cevap : Saint Benoît Lisesi için henüz böyle bir uygulama mevcut değil ama gelecekte böyle bir uygulama geliştirilebilir.

Velilerin dijital uygulamaların pedagojik katkılarını görmeleri ve her iki eğitim platformumuz hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitimde amacımıza ulaştık.   Artık velilerimiz lisemizle birlikte hareket ederek çocuklarına daha çok destek olabilecekler. Dijital çağda yan yana, bir bütün halinde hareket ederek başarının zirvesine doğru birlikte ilerliyoruz.