İNGİLİZCE BÖLÜMÜ DİJİTAL ÇALIŞMA PLATFORMU


SUNUM ÇALIŞMALARI

Aktivitenin Adı : Değişik konularda İngilizcelerini ve dijital araçları kullanarak sunum hazırlama.

Seviyeler : Haz./ L1/ L2/ L3/ L4

Süreç : Her seviye için 40 dk

Çalışmaya Katkıda Bulunan Öğretmenler:

Hazırlık : Sezer SARIÖZ, Yasemin ÇİT, Hale TUNCER, David KELLY, Hilal ÜNLÜSÜ

L1 : David KELLY

L2 : Sezer SARIÖZ, Hale TUNCER

L3 : David KELLY

L4 : Sezer SARIÖZ, Hilal ÜNLÜSÜ

Sürecin Tanımı ve Amaçlar :

Amacımız gelecekte Üniversite ve iş hayatlarında kullanmaları gerekecek sunum hazırlama tekniklerini öğretmek.

Öğrencilerimize her seviyede uygun konu seçimleri ile güncel olaylar hakkında farkındalık yaratmak.

Konu seçimleri Eğitim, Sanat, Ekonomi, Tarih, Coğrafya, Doğa ve dünyada gerçekleşen olaylar.

Dijital platformda interaktif sınıf ortamı yaratmak ve öğrencilerimizin kişisel gelişimini sağlamak.

Kullanılan Dijital Araçlar :

Google arama motoru doğru bilgiye ulaşmaları için öğretmen tarafından uygun görülen linklerde araştırma yapılır.

Google Drive eğitmen ve öğrencilerin hızlı bilgi paylaşımı için kullanılır.

Google Classroom eğitmen sınıf bazında çalışmaları takip eder.

Prezi, Power Point, Google Slides, Google Docs. Hazırlık aşamasında kullanılır.

Seans İşleyişi :

Öğrenciler araştırmalarını yapar ve Google Drive’da arkadaşları ve öğretmeni ile paylaşır. Bu sistemle hızlıca yorumlar sayfada incelenir ve düzeltmeler yapılır.

Dijital yardımlar öğrenciler arasında yapılır.

Sunum tarihleri belirlenir ve sunumlar öğrenciler tarafından kriterlere göre değerlendirilir.

Elde Edilen Sonuçlar : Daha akıcı bir İngilizceye sahip olmak için tekniklerin kazanımı.

Başarı Kriterleri : Öğrenciler tüm bu çalışmaların paylaşımından sonra güncel olayları daha yakından takip etmenin geleceğe yatırım olduğunu fark ettiler.

Sınıf içi bilgi paylaşımını arttırdı.

Empati kurarak birbirlerini değerlendirmeyi öğrendiler.

Seviyelerde Çalışmalarından Örnekler :

Haz. : Sezer SARIÖZ,  Hale TUNCER, David KELLY, Hilal ÜNLÜSÜ, Yasemin ÇİT
Stephen Hawking

Global Warming

Evolution of Cosplay

Animal Slaughtering

Life Of Adolf Hitler

https://docs.google.com/presentation/d/16_aP3jTuws6asQmxl0AXxCvxTYyi85UXrOmWuXSdzlA/edit#slide=id.p

Artificial Intelligence

https://docs.google.com/presentation/d/1A-RNe3xng_QnP7WJGnjhIroo-orx1asJx6CD7KdvSTQ/edit?ts=5ab2a6ad#slide=id.g34ea7dddb9_0_339

The facts and myths about The Battle of Çanakkale.

https://docs.google.com/presentation/d/1PyxDG_ciwOfGczNpykEOh1Ba0kjQNpKKRrERdZa8pRM/edit?ts=5ac7113d#slide=id.p

Stephen Hawking

https://docs.google.com/presentation/d/1dBiSl360wK5AC3nBAYzaEOVsYnNibHOtvt9ssJYc2Ow/edit?ts=5abbe569#slide=id.g


Florence Nightingale

https://docs.google.com/presentation/d/1fl3AxvpZLMnL3Dn-yx38DabHEYzQAdcRcCu74snwkzQ/edit#slide=id.p1