Dünya’da ve Türkiye’de Nüfus artışının etkileri


Aktivitenin Adı: Dünya’da ve Türkiye’de Nüfus artışının etkileri

Seviye: Lise 2

Süreç: 40 dk

Öğretmen: Arife DOĞUTAN

Sürecin Tanımı ve Amaçları:

  • Öğrencilerimize yeryüzünde nüfus artışının ekonomik, sosyal siyasal etkilerinin görsel materyal kullanılarak kavratılması
  • Nüfus artışı sonucu meydana gelen göçlerin Türkiye ve Avrupa üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  • Geçmişte Mübadele, günümüzde Suriye perspektifiyle neden sonuç bağlamında ele alınan konular dijital araçlar kullanılarak  öğrencilere kavratılm
  • Aurasma programı ile öğretilmek istenen konunun daha etkileşimli kılınması, öğrencide kalıcı öğrenmenin sağlanması.Sosyal Bilimler öğretmenleri tarafından hazırlanan dijital kitaplarda kullanılan bu programla öğrencilere belgesel, video, belge vb kaynaklar kitaplara yansıtılarak aktif kalıcı öğrenme ortamının sağlanması.

Kullanılan Dijital Araçlar:

Aurasma, Padlet, Google Drive, Google Classroom, Google Drive: Öğrencilerle akademik makalelerin paylaşıldığı alan.

Google Classroom: Öğrencilere konu ile ilgili ödevlerin verildiği alan

Aurasma: Öğrencilere belgesel, video… vb kaynakların kitaplara yansıtılarak aktif kalıcı öğrenme ortamının gerçekleştirildiği alan

Padlet: Öğrencilerin kazanımlarına dair geri dönüş çalışmasının yapıldığı alan.

Seansın işleyişi:

  • Google Drive; üzerinden Öğrencilerle Türkiye ve Avrupa nüfusu ile ilgili grafik, makale, ekonomik veriler paylaşıldı.
  • Google Classroom; üzerinden Öğrencilerimize geri kalmış, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin nüfus artışı ve sonuçları konusunda inceleme ödevi verildi.
  • Aurasma; programı ile national geografik’den alınan konuyla ilgili belgesel dijital kitaptan öğrenciler tarafından 15 dakika izlendi.
  • Padlet; programı ile Öğrencilerle ortak çalışma alanı sağlanarak, tartışma veya beyin fırtınası yapıldı.

Elde edilen sonuçlar : Öğrencilerin yaptığı çalışma


IMG_4165

IMG_4155

Başarı kriterleri:

  • Öğrenciler, Aurasma programıyla, daha önce gerçekleştirdikleri konuyla ilgili araştırma,proje, performans ödevlerini sınıf ortamında aktif olarak sunmaları sağlandı ve sınıfiçi bilgi paylaşımıyla akademik verim arttırıldı. Böylece “öğrenci merkezli eğitim”le interaktif çalışma gerçekleştirildi. Öğrenciler ezberden uzak, öğrenmeye dayalı yöntemle bilginin kalıcı hale geldiğini ifade ettiler.