Kavramlara Yönelik Üst Düzey Çalışma


Kavramlara Yönelik Üst Düzey Çalışma

Aktivitenin Adı: Günlük Hayatta Kavramlar

Seviye: Hazırlık

Süreç: 40 dk

Öğretmen: Hatice Demir

Sürecin Tanımı ve Amaçları:

 • Amacımız, öğrencilerimizin hayatın her alanında var olan Türkçe dersini ve okudukları kitaplara ilişkin kavramları fark etmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerimizin, kavramlara ilişkin dijital çalışmalar hazırlamalarını sağlamak.
 • Dijital vatandaşlık kurallarını unutmadan veri, belge, görsel vs. aramalarını sağlamak.

Kullanılan Dijital Araçlar:

 • Google, çalışmanın ilk ayağında bizim için önemli bir araç çünkü öğrencilerimizin doğru veri elde etmeleri için nasıl aramaları gerektiğini öğretiyoruz. Dijital vatandaşlık kurallarına uygun, telif haklarına saygılı şekilde araştırma yapmaları konusunda bilinçlendiriyoruz.
 • Google Drive, çalışmaların her aşamasında verileri depoladıkları bir alan.
 • Piktochart, Visme, Postermywall dijital afişlerini hazırladıkları araç.

Seansın işleyişi:

 • Öğrenciler gözlem yaparlar ve bu gözlemleri Google Drive klasörlerinde depolarlar.
 • Sınıfta arkadaşlarıyla interaktif bir biçimde paylaşırlar, onların fikirlerini alırlar.
 • Dijital çalışmalarını şekillendirmek üzere verilerini hazırlarlar.
 • Geri bildirimleri de dikkate alarak dijital afiş hazırlarlar.
 • Hazırladıkları afişleri sunarlar.

Elde edilen sonuçlar : Öğrencilerin yaptığı çalışma 

HAZJ - BERKAY

HAZJ – BERKAY

HAZA - Müge

HAZA – Müge

HAZJ – Ali

Başarı kriterleri

Öğrenciler, tüm bu sürecin sonunda hayatı daha iyi yorumladıklarını ve kavramları fark edebildiklerini söylediler. Dijital çalışmalarla kendi kavramlarını yansıtmaları da projenin en verimli bölümü oldu. Dijital aktivite süreci öğrencileri motive etti ve kazanımların gerçekleşmesini sağladı.